Leids Universitair Medisch Centrum
15 juli 2021
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief
UNC-ZH
Recente proefschriften
Publicaties
Tweet
Agenda
 
 
Een welverdiende vakantie

Beste collega's,

Zijn jullie ook zo toe aan een rustige zomer, waarin niet alleen de Corona-regels, maar ook de werkdruk wat minder is? Ik wel en ik ga een stuk geruster de zomer in dan vorig jaar. Ook al is het allemaal nog niet over, in de verpleeghuizen hebben we het goed op orde, met een hoge vaccinatiegraad onder zowel bewoners als medewerkers. Ook hebben we veel geleerd tijdens de pandemie over wat goede zorg is en wat niet, en over leiderschap in de zorg. Maar we hebben daarnaast ook gewoon aan onderzoek, kennisverspreiding en zorgverbetering gewerkt. Pffff... Wat hebben jullie/wij die komende vakantie verdiend!

Met zomerse groet,
Wilco Achterberg


 
 
Infographic eerste resultaten isolatiemaatregelen dementie

Wat hebben we geleerd van de isolatiemaatregelen voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers? Het onderzoeksteam van ISOLATE heeft een infographic gemaakt met daarin geleerde lessen. Zij interviewden mantelzorgers en zorgmedewerkers uit het verpleeghuis en de thuiszorg.

Tijdens de coronapandemie bleek bijvoorbeeld dat de maatschappelijke aandacht vooral uitging naar de situatie rondom sociale isolatie in het verpleeghuis en niet zozeer naar de thuiszorg. De thuissituatie van mensen met dementie verdient dezelfde aandacht en zorg als binnen de langdurige zorg.


Bekijk de infographic
Lees hier meer over het onderzoek

 
 
Factsheets vaccinatiebereidheid zorgpersoneel

Hoe staat het met de vaccinatiebreidheid van zorgpersoneel? En wat is er nodig om die bereidheid te vergroten? Het onderzoeksteam van het Corona-onderzoek Verpleeghuizen maakte twee factsheets over hun bevindingen. Hierin staan maatregelen en strategieën om de vaccinatiebereidheid van zorgpersoneel in verpleeghuizen met het COVID-19 vaccin te vergroten.

Het onderzoek vond plaats door paneldiscussies te houden met meerdere groepen medewerkers. Maatregelen die alle medewerkers belangrijk vonden waren onder meer het informeren over het vaccin via intranet, nieuwsbrief, vlog of webinar. Maar ook persoonlijk contact met medewerkers over dit onderwerp blijkt van belang.


Bekijk de factsheet paneldiscussies
Bekijk hier de factsheet met toelichting

 
 
Inschrijven 2e Namaste Train-de-trainer cursus kan vanaf nu

Afgelopen juni was de eerste Namaste Train-de-trainer cursus in 2021. De cursus is gericht op het trainen van zorgprofessionals om collega's te begeleiden om met het Namaste Familieprogramma aan de slag te gaan. De deelnemers waren enthousiast over de training en uitwisseling van ervaringen.

Dit jaar kan de Namaste Train-de-trainer cursus twee keer gratis aangeboden worden dankzij een subsidie van ZonMw. In september start de tweede cursus. Opgeven kan hieronder. Ook als je je nog oriënteert, ben je van harte welkom.

Inschrijven
Bekijk hier het programma van september
Lees hier over de cursus van juni

 
 
Linking pins aan de slag met implementatie onderzoeksresultaten

Wetenschappelijke resultaten laten zich niet zomaar omzetten tot veranderingen in de praktijk. Dat is inmiddels wel bekend. Maar hoe doe je dat dan wel? Met deze vraag zijn de Linking pins afgelopen maanden aan de slag gegaan.

Een onderzoek dat alle Linking pins aansprak was de Q-PID studie. Dit is een onderzoek naar het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, functioneren, zorgafhankelijkheid, onbegrepen gedrag en pijn bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis. De mindset was 'gewoon gaan doen' en gaande weg leren van het proces.

Lees hier meer
Lees hier over de Q-PID studie

 
 
500 inclusies voor EU-COGER studie

Een nieuwe mijlpaal voor EU-COGER! 500 inclusies, 11 landen en in 3 van die landen meer dan 50 inclusies per land. De EU-COGER studie is een Europees onderzoek naar het herstel van COVID-19 patiënten in de geriatrische revalidatie.

Wil je meer weten over deze studie? Lees onderstaand artikel met interview van Miriam Haaksma, in het Tijdschrift voor Geriatrie Fysiotherapie.

Lees hier het interview

 
 
Save the date: Ontdekkingsreis door de ouderenzorg

Ga jij op dinsdag 30 november met Saffier mee op ontdekkingsreis door de ouderenzorg? Laten we samen vooruitblikken naar de zorg van de toekomst en wat dit concreet betekent voor jouw werk. We delen kennis met elkaar en laten zien welke meerwaarde onderzoek heeft voor zorgmedewerkers, cliënten en bewoners.

Dus pak je koffer en laten we samen een onvergetelijke reis maken!

De ontdekkingsreis door de ouderenzorg is bedoeld voor alle medewerkers en samenwerkingspartners van Saffier en de zorginstellingen aangesloten bij het UNC-ZH. Mocht je vragen hebben of ideeën voor het programma mail dan naar: woc@saffiergroep.nl.

Foto: Nine Koepfer

 
 
Het belang van samenwerken in het revalidatielandschap

"Ga gezamenlijk (VRA/Verenso) een toekomstvisie 'Revalidatie in 2025' schrijven!", aldus Wilco Achterberg en Anne Visser-Meily in hun stuk over de verschillen en overeenkomsten tussen de specialist ouderengeneeskunde en de revalidatiearts. Lees het artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde hieronder.


Lees hier het hele artikel
 
 
De praktijk gaat op onderzoek

Het LUMC is een programma gestart voor academisering van verpleegkundigen. Op 24 juni vond het eerste online symposium Academische Verpleegkunde LUMC plaats, waar ook Monique Caljouw van het UNC-ZH sprak.

De missie van het programma Academische Verpleegkunde LUMC is "Onderzoek door en voor de verpleegkundige praktijk". Continuïteit is hierbij de focus.

Lees hier het hele verslag

 
  Nieuwe
      »»»»»» Onderzoeksflits »»»»»»     

>>> Voor de DANTON-studie is de werving en inclusie afgerond. Tot en met oktober worden nog de laatste metingen gedaan. Daarna gaan de onderzoekers aan de slag met de analyse van de gegevens. Deze zullen naar verwachting bekend worden gemaakt in de zomer van 2022. De DANTON-studie omvat het onderzoek naar het stoppen met bloeddrukverlagende medicijnen ter verbetering van onbegrepen gedrag en kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners met dementie.
Lees meer over het onderzoek

   
 
publicaties
 
   
Kwaliteit van leven bij dementie

 
   
Onderwerp: Meten zorgervaring mantelzorgers
Artikel: Smaling HJA, et al.
 Measuring positive caregiving experiences in family caregivers of nursing home residents: A comparison of the Positive Experiences Scale, Gain in Alzheimer Care INstrument, and Positive Aspects of Caregiving questionnaire. Geriatr. Gerontol. Int. 2021;1-8.
Link naar artikel

 
   
Onderwerp: Ervaring deelnemers Namaste Familieprogramma
Artikel: Tasseron-Dries, P.E., et al (2021).
 Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family, nursing home staff, and volunteers. International Journal of Nursing Studies, 103968.
Link naar artikel

 
   
Onderwerp: Beoordeling gevoeligheid en specificiteit van observatielijst van pijn - PAIC15
Artikel: van der Steen JT, et al.
 Probable Pain of the Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) Instrument: Assessing Sensitivity and Specificity of Cut-Offs against Three Standards. Brain Sci. 2021 Jun 29;11(7):689.
Link naar artikel

 
   
Onderwerp: Omgang pijn- en psychosesymptomen bij verpleeghuispatiënten
Artikel: Habiger TF, et al.
 Managing Pain and Psychosis Symptoms in Nursing Home Patients: Results From a Cluster-Randomized Controlled Trial (COSMOS). J Am Med Dir Assoc. 2021 Jun 1:S1525-8610(21)00472-2.
Link naar artikel

 
   
Geriatrische revalidatie

 
   
Onderwerp: Functioneel en medisch herstel post-COVID-19 patiënten
Artikel: Grund S, et al.
 Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER study. J Nutr Health Aging. 2021;25(5):668-674.
Link naar artikel

 
   
Palliatieve zorg bij dementie

 
   
Onderwerp: De rol van verpleegkundige in proactieve zorgplanning
Artikel: Bolt SR, et al. 
[The nurse's role in the process of advance care planning]. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2021 Mar 23;52(1).
Link naar artikel

 
   
Ouderen algemeen/overig

 
   
Onderwerp: Telefonische follow-up ter vermindering ongeplande ziekenhuisopnames oudere patiënten
Artikel: van Loon-van Gaalen M, et al. 
Telephone follow-up to reduce unplanned hospital returns for older emergency department patients: A randomized trial. J Am Geriatr Soc. 2021 Jun 25.
Link naar artikel

 
   
Onderwerp: Levothyroxine behandeling bij subklinische hypothyreoïdie
Artikel: Zijlstra LE, et al. 
Levothyroxine Treatment and Cardiovascular Outcomes in Older People With Subclinical Hypothyroidism: Pooled Individual Results of Two Randomised Controlled trials. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 May 20;12:674841.
Link naar artikel

 
 
 
Monique Caljouw geeft 3 tips als je een onderzoeksidee hebt:
1. Niet denken 'ja maar...'
2. Het hoeft niet direct perfect te zijn
3. Doe het gewoon
@LUMC_Leiden @UNCZH
 

Naar aanleiding van de presentatie op het symposium Academische Verpleegkunde.
Door: Hilda Mekelenkamp, @Hilda39113610, 24 juni 2021

 
   
 
Agenda
 
   


2 september
Promotie Max van der Sijp
"Prognostics of recovery in hip fracture patients" 
   


7 en 28 september
Train-de-trainer cursus Namaste Familieprogramma
Leer hoe je het programma overbrengt op collega's
Meer informatie
Inschrijven
   


14 september
Samen Werken aan eHealth in de geriatrische revalidatie
Over de ontwikkeling van zorgtechnologie in de geriatrische revalidatie
Meer informatie en inschrijven
   


24 september
Namaste Care International Virtual Conference
Over het Namaste Care Familieprogramma (Engelstalig)
Inschrijven
   


30 november
Ontdekkingsreis door de ouderenzorg
Samen vooruitblikken naar de zorg van de toekomst

 
 
   

Printversie
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement