‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
29 augustus 2022
Lees online versie
 
 
Nieuwsbrief | Nr. 18
Academische Verpleegkunde
Agenda
Contact
Publicaties
 
 
 
 
 
Winterschool 2023 | Save the dates

In 2023 organiseren we weer een 5-daagse Winterschool: 19 en 20 januari, 9 en 23 februari en 16 maart 2023. Blok deze data vast in je agenda!

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. 
Houd de nieuwsbrief en onze website goed in de gaten!

 
 

Lieve verpleegkundigen

Patiëntervaringen zijn een belangrijk stuurmiddel om de zorg verder te optimaliseren. Zorgorganisaties reflecteren geregeld op de patiëntervaringen. Antwoorden op open geformuleerde vragen geven nieuwe inzichten in hoe we de zorg verder kunnen verbeteren of maken dat we tevreden kunnen zijn. Tevreden als organisatie, als afdeling en wellicht ook als professional zelf. Tevredenheid is voor ons als zorgverleners wellicht net zo subjectief als dat het voor onze patiënten is. Daarom is het interessant om na te denken met welk antwoord vanuit patiëntervaringen jij als professional tevreden zou zijn.

In patiëntervaringen komt regelmatig terug dat de verpleegkundigen lief of aardig waren. Een mooi antwoord. Als je kwetsbaar bent en in het ziekenhuis ligt dan is een lieve, aardige professional aan je bed een groot goed, toch? Maar is de eigenschap ‘lief’ of ‘aardig’ voor de verpleegkunde wel een gewenste uitkomt? Debra Jackson besteedde recent in haar editorial in the Journal of Advanced Nursing aandacht aan het onderwerp ‘niceness’ (Jackson, J Adv Nursing 2022). De titel van deze editorial liegt er niet om: ‘When niceness becomes toxic, or, how niceness effectively silences nurses and maintains the status quo in nursing’. Op de verwachtingen van aardig en zorgzaam zijn volgt vaak een verwachting van zwijgende volgzaamheid en het vermijden van conflicten. Jackson verwijst naar Walker die in 1997 al beschreef dat aardig zijn het de verpleegkundigen moeilijk maakt om materiele en sociale voorwaarden te verkrijgen die het verpleegkundige werk vereist (Walker, Collegian, 1997). Kort gezegd, aardig zijn, kan schadelijk zijn voor onze professionele ontwikkeling.

Mogen we dan niet tevreden zijn als we lief gevonden worden? Lief en aardig zijn laat iets van medemenselijkheid zien als onderdeel van ons professionele handelen. We kunnen met onze handen allerlei complexe technische handelingen verrichten, maar ook troosten. We kunnen met onze intelligentie klinische problemen analyseren, maar ons ook inleven in de mens met die problemen. Het verpleegkundig handelen is meer dan klinisch redeneren en technisch handelen, maar ook meer dan aardig zijn. Onze competenties vragen een voortdurende beweging tussen deze twee perspectieven. Dat maakt dat het verpleegkundig handelen meer oplevert dan de som der delen. Het geeft vertrouwen aan hen die kwetsbaar zijn.

Om de beste zorg aan patiënten te kunnen geven, is het nodig om zeggenschap uit te oefenen over onze zorg, over ons vak en de professionele ontwikkeling hiervan. Dat zeggenschap belangrijk is, wordt benadrukt door de aandacht die hiervoor is momenteel in Nederland. Zeggenschap hebben vraagt om voorbij aardig zijn te stappen en je stem te laten horen.

Terugkomend op de eerste vraag: met welk antwoord in de patiëntervaringen zou jij tevreden zijn?
 
Hilda Mekelenkamp

 
 

Academische Verpleegkunde café 

Het volgende Academische Verpleegkunde Café wordt op woensdag 14 september (16.45 - 18.00 uur) gehouden in het Hagaziekenhuis.  

Je bent van harte welkom. Je kunt je hier aanmelden.

Verpleegkundig onderzoeker: hoe word je dat? Ervaringen uit het HagaZiekenhuis.

In dit café nemen de verpleegkundig onderzoekers van het HagaZiekenhuis je mee in hun ervaringen. Welk verpleegkundig onderzoek wordt er gedaan, wat is er voor nodig om verpleegkundig onderzoek te doen, hoe kom je in dit carrièrepad terecht en is het leuk, dat verpleegkundig onderzoek doen?

Op deze vragen en alles wat je verder wilt weten over verpleegkundig onderzoek gaan we in dit café graag met jou in gesprek met een hapje, drankje en Indisch buffet na afloop.

De volgende data voor de Academische Verpleegkunde cafés 2022 zijn:
13 oktober, 16 november en 15 december.

Kijk hier voor meer informatie over de cafés
 
 
 
Journal Club 

Lijkt je het leuk om samen met collega verpleegkundigen wetenschappelijke artikelen te bespreken? Wil je meer leren over hoe je een wetenschappelijk artikel kunt lezen en beoordelen, én tegelijkertijd je kennis over literatuur op jouw vakgebied bijhouden?

De eerstvolgende Journal Club is gepland op dinsdag 13 september a.s.!

Je kunt je hier aanmelden.

Het artikel wat tijdens deze Journal Club wordt besproken, wordt na aanmelding gemaild. 

De overige data voor de Journal Club 2022 zijn op dinsdag 1 november en 6 december. 

De Journal Clubs worden online via Teams/Zoom gehouden van 16:00 – 17:00 uur.

Kijk hier voor meer informatie over de clubs
 
 
 
Terugkomdag Winterschool | 23 november 2023

In februari en maart van 2022 was de 1e Winterschool van het programma Academische Verpleegkunde een feit. Er waren twee leerlijnen: continuïteit van zorg en academische vaardigheden. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten om een terugkomdag te organiseren waarin een mix van beide leerlijnen en best practice naar voren komt.

Deze terugkomdag vindt fysiek in het LUMC plaats van 9.00 tot 17.00 uur en gaat door bij ten minste 12 deelnemers.

Je kunt je hier inschrijven!

De dag is bedoeld voor de oud-deelnemers van de Winterschool 2022 en verpleegkundigen die belangstelling hebben voor deze leerlijnen.

Ben je geen oud-deelnemer maar spreekt het programma je aan? Wil je je verder verdiepen in continuïteit van zorg en academische vaardigheden dan ben je van harte welkom. Misschien een leuke opstap voor jou naar de Winterschool van 2023! Dus kom gerust.

De normale prijs voor deze terugkomdag is € 209,00. Door een bijdrage vanuit het programma Academische Verpleegkunde bedraagt deze nu € 159,00. Deze prijs geldt zowel voor interne deelnemers als voor deelnemers van buiten het LUMC.

Het programma in het kort:
- Academic Writing door Nikki Kromkamp
- Abstract Schrijven door Anja Brunsveld
- Continuïteit van zorg door Janneke de Man en Marc Bruijnzeels
- Ervaringen delen van best practices door iedereen aanwezig

 
 
 
 
 
ENC22 congres | locale hub in LUMC op 6 oktober

Van 4 tot 7 oktober 2022 wordt het congres "Future Proof Nursing, nurses as key drivers of change" georganiseerd. 
Dit is een online event met een lokale hub op donderdag 6 oktober in het LUMC.

Deze lokale hub organiseren wij in samenwerking met hogeschool Leiden en hogeschool Den Haag. 

Aanmelding voor deze middag kan via deze link.

Voor het online gedeelte hebben we als premium partner meerdere toegangskaarten beschikbaar.

Spreekt het thema jou aan en zou je graag deelnemen aan het congres?
Er zijn nog kaarten voor LUMC-medewerkers beschikbaar om het vierdaagse online congres te volgen, meer informatie. Het is een prachtkans om je tijdens maar ook voor en na het congres te verdiepen. Ben je geïnteresseerd, mail ons dan!

 
 
 
Subsidiemogelijkheden
Graag brengen wij onderstaande twee subsidierondes van ZonMw onder de aandacht:
 
 
 
Podcasts
Vijf verpleegkundige podcasts waar je écht iets aan hebt (Nursing)
Klik hier.

- De Verpleegkunde podcast
- Tommie in de zorg podcast
- Nursing werkt en Nursing impact
- The Nurse Black podcast
- Thomas Groen podcast
 
   
Richtlijnen
 
 
 
 
 
Verpleegkundig symposium Amsterdam UMC

Op donderdag 24 november a.s. organiseert het Amsterdam UMC een Verpleegkundig symposium 'Innovatiekracht'. Het symposium vindt plaats van 9.00 - 17.00 uur in de Amstelzaal in het VUmc

Zet deze datum vast in je agenda - meer informatie volgt in onze volgende nieuwsbrief. 

 
   
 
Publicaties LUMC collega's
 
   

Bahlman-van Ooijen, W., van Belle, E., Bank, A., de Man-van Ginkel, J., Huisman-de Waal, G., & Heinen, M. (2022). Nursing leadership to facilitate patient participation in fundamental care: An ethnographic qualitative study. Journal of advanced nursing, 10.1111/jan.15329. Advance online publication. Klik hier.  
 
   

Anja H. Brunsveld-Reinders, Splinter S. Een ernstig incident (Calamiteit) Nurse Academy 2022;14 (2):16-22

   

A.H. Brunsveld-Reinders, Task substitution in the ICU. Netherlands Journal of Critical Care July 2022;30(4): 122 - 123
   

• Henri van Dalen, Marjolein Snaterse, Anja H. Brunsveld-Reinders. Verdieping in de regels en procedures met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek Cordiaal 2022;44 (3): 92-96
   

• Stoevelaar, R., Juffermans, C., Roorda, I., de Nijs, E., Hoornweg, J., Cannegieter, S. C., & van der Linden, Y. M. (2022). A simple risk score list can be used to predict the occurrence of delirium in patients admitted to inpatient hospice care: A medical record study. European journal of cancer care, 10.1111/ecc.13658. Advance online publication. Klik hier.
 
   

van Seggelen, A. E-Pal. Pallium 24, 28–29 (2022). Klik hier. 
 
 
 
   
 
Agenda
 
   

dinsdag 13 september 2022
Journal Club | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

woensdag 14 september 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden
 
   

donderdag 22 september 2022 | SANO Wetenschapsdag | Je kunt je hier aanmelden. 
 
   

dinsdag 4 - vrijdag 7 oktober 2022 | Future Proof Nursing - Nurses as key drivers of change. A virtual event & local hubs. | Je kunt je hier aanmelden 
 
   

donderdag 6 oktober 2022 | Future Proof Nursing - Nurses as key drivers of change. Lokale hub in het LUMC | Je kunt je hier aanmelden. 
 
   

donderdag 13 oktober 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

woensdag 16 november 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

donderdag 15 december 2022
Academische Verpleegkunde Café | Je kunt je hier aanmelden.
 
   

donderdag 19 en vrijdag 20 januari, donderdag 9 en donderdag 23 februari en donderdag 16 maart 2023 | Winterschool Academische Verpleegkunde | meer informatie volgt.
 
 
 
   
 
Contact?
 
   

• Voor al je vragen, opmerkingen en ideeën kun je ons bereiken via het volgende e-mailadres: academischeverpleegkunde@lumc.nl 
 
   

• Volg ons op albinusnet/themapagina academische verpleegkunde (LUMC intern) of onze website.  
 
 
 
 
 
 
 
© LUMC | Disclaimer | Privacy statement