Aanmeldformulier districtsbijeenkomst
district Friesland
Woensdag 7 juni 2023
Netwerkborrel voor coassistenten, aniossen, aiossen, specialisten en artsen van buiten het ziekenhuis!
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
Na verzending van dit formulier gaat u akkoord met de KNMG Privacyverklaring.
 
KNMG District Friesland
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
secretariaat
Willy.Bouma@gmail.com
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-fryslan
Facebook   Twitter   Linkedin