Het formulier kan niet langer ingevuld worden omdat het maximaal aantal aanmelders is bereikt of de inschrijfdatum voor het evenement is verstreken. Stuur een mail naar districten@fed.knmg.nl.
 
KNMG District Friesland
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
secretariaat
Willy.Bouma@gmail.com
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-fryslan
Facebook   Twitter   Linkedin