Aanmeldformulier online bijeenkomst

Tuchtklachten en Openheid

Maandag 7 februari 2022

 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
Na verzending van dit formulier gaat u akkoord met de 
KNMG Privacyverklaring
 
KNMG Districten
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
Secretariaat Districten
districten@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl
Facebook   Twitter   Linkedin