Het formulier kan niet langer ingevuld worden, omdat de masterclass vol zit. U kunt zich aanmelden voor online bijwonen.
 
KNMG District Utrecht
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
districtUtrecht@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-utrecht
Facebook   Twitter   Linkedin