Het formulier kan niet langer ingevuld worden, voor deelnemen graag mailen naar districtGroDre@fed.knmg.nl
 
KNMG District Groningen / Drenthe
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
districtGroDre@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-groningen-drenthe
Facebook   Twitter   Linkedin