*
Aanmeldformulier districtsbijeenkomst
District Groningen/Drenthe
Artificial Intelligence bijeenkomst 2.0
Wearables in de zorg: Link of kloof tussen patiënt en dokter? 

Donderdag 30 maart 2023
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *
Ja/nee
Na verzending van dit formulier gaat u akkoord met de 
KNMG Privacyverklaring
 
KNMG District Groningen / Drenthe
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
districtGroDre@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-groningen-drenthe
Facebook   Twitter   Linkedin