Op dit moment zijn alle fysieke plaatsen opgevuld. U kunt zich aanmelden voor online deelname.
 
KNMG District Zuidoost-Brabant
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
districtzobrabant@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-zuidoost-brabant
Facebook   Twitter   Linkedin