Aanmeldformulier districtsbijeenkomst
district Utrecht
06.10.21 Masterclass ‘Een tuchtzaak: een life-event voor een arts'
Online deelname
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl / Zorg ervoor dat u een juist emailadres invult! Op dit emailadres ontvangt u de link naar Zoom en aan de hand van dit emailadres wordt uw aanmelding tijdens het toelaten aan de bijeenkomst gecheckt.
 *
 *
ja/nee
Na verzending van dit formulier gaat u akkoord met de 
KNMG Privacyverklaring
 
KNMG District Utrecht
Artsenfederatie KNMG is een federatieve vereniging met acht aangesloten partners (zeven beroepsverenigingen en De Geneeskundestudent). Artsen die lid zijn van een federatiepartner, zijn automatisch aangesloten bij de KNMG en daarmee ook lid van betreffend district.
Contact
districtUtrecht@fed.knmg.nl
Volg ons op:
www.knmg.nl/district-utrecht
Facebook   Twitter   Linkedin