Betoninfra
Nieuwsbrief juli 2021

8 km bermbeton langs nieuwe ontsluitingsweg
Om industriegebied De Waterlaat en de kernen van Bergeijk en Luyksgestel beter te ontsluiten, wordt de Diepveldenweg aangelegd. Omdat er relatief veel zwaar verkeer verwacht wordt van en naar het industrieterrein, is er in het ontwerp van de weg extra aandacht besteed aan de levensduur. Door de asfaltweg aan weerszijden op te sluiten met bermbeton, neemt de levensduur van de weg toe.
Lees verder >>

Vezelversterkte betonbaan Campus A58
Onder de naam Campus A58 wordt op het oude Philipsterrein in het Brabantse Roosendaal een groot distributiecentrum gerealiseerd. Voor de vrachtwagens, die de aan- en afvoer van goederen verzorgen, legt BKB rondom de gebouwen een 1 km lange en 12 m brede betonbaan aan. De verharding heeft geen wapening maar is voorzien van vezels.
Lees verder >>

Duurzaam betonnen fietspad? 
Even wachten voor het beste resultaat!

Gemeenten vragen regelmatig om de aanleg van een fietspad met een lage milieukostenindicator. Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren, bijvoorbeeld door de toepassing van hoogovencement. Maar zijn er tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase duidelijke prestatieverschillen tussen de verschillende cementsoorten?
Lees verder >>

Grinden verlengt levensduur provinciale weg
Hoewel de betonnen provinciale weg N397aangelegd in 1973, nog in een goede staat verkeert, heeft er de laatste decennia regelmatig onderhoud plaatsgevonden aan weggedeelten. De Provincie Noord-Brabant stond voor de keuze om deze weg uit te rusten met een asfaltlaag of de betonnen verharding te grinden en grooven waardoor de levensduur met enkele decennia wordt verlengd.
Lees verder >>

Veiligheid onverlichte wegen verbetert met Reflexcrete
Schagen Infra heeft een nieuw product ontwikkeld om de veiligheid van onverlichte wegen te verbeteren: Reflexcrete. 
Glasparels in het 
bermbeton weerkaatsen het licht in het donker wanneer fiets- of autolichten erop schijnen. Met de toevoeging van deze glasparels neemt de verkeersveiligheid extra toe.
Lees verder >>

Kort gestort
Berichten over betonprojecten in het nieuws:
  • Meer brug voor je beton
  • Turborotonde Heesch bijna klaar voor eerste auto's
Lees verder >>

BetonInfra
www.betoninfra.nl
info@betoninfra.nl
E-mail opties
Aanmelden
Afmelden
BetonInfra is een samenwerkingsverband tussen Betonhuis Cement, Betonhuis Betonmortel en aannemers betonwegen.