Lees meer over openstaande subsidieoproepen, inspirerende projecten en het laatste nieuws.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Lees meer over onder andere: Workshops over 'leren transformeren' | Slotbijeenkomst Onbekend Talent | Nieuwe subsidieoproepen Lees online  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief, november 2023
25 jaar ZonMw
Jubileummagazine Impuls
Al 25 jaar de verbindende kracht achter vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn
Heeft u het nieuwe ZonMw-magazine Impuls al gezien? De eerste editie staat in het teken van ons 25-jarig jubileum. Lees de terugblikken en bekijk onder andere de verlanglijstjes voor de toekomst vanuit het veld.
lees het jubileummagazine hier
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws
Aan de slag met de transformatie naar een nieuw gezondheidssysteem
Ondersteuning regionale samenwerking
Mensen uit diverse dsv's kwamen bijeen om workshops te volgen, welke waren gericht op de zes bouwstenen die belangrijk zijn voor de transformatie richting een nieuw gezondheidssysteem. 
lees meer over deze workshops 
Twitter Facebook LinkedIn
'Dit is voor mij een erkenning van het hbo-onderzoek' Lector Simone de Bruin over de subsidieoproep hbo-fellowships dementie
Onderzoeksprogramma Dementie
Dit najaar staat een subsidieoproep hbo-fellowships dementie open om te investeren in talent binnen praktijkgericht onderzoek naar dementie. We spraken Simone de Bruin over het belang hiervan.
lees het interview hier
Twitter Facebook LinkedIn
Nieuws in het kort
Regionale versterking eerstelijnszorg: tweede mogelijkheid aanvragen voorbereidingssubsidie
Nieuwe kennisagenda Langdurige Ouderenzorg
Projectresultaten
Mbo-opgeleide zorgprofessionals delen onderzoekservaringen tijdens slotbijeenkomst Onbekend Talent
Langdurige zorg en ondersteuning
Mbo-opgeleide zorgprofessionals presenteerden hoe zij hebben geleerd om onderzoek te doen binnen hun werkgebied en hoe zij zich hebben ontwikkeld op het gebied van leiderschap. Ook is stilgestaan bij het verdere vervolg van Onbekend Talent.
Lees meer over dit ontwikkeltraject
Twitter Facebook LinkedIn
Het herkennen van signalen van dementie bij ouderen met een migratieachtergrond: een interview
Onderzoeksprogramma Dementie
Ouderen met dementie en een migratieachtergrond zijn vaak niet goed in beeld, blijkt uit het onderzoek van Marina Jonkers. Daardoor wordt de diagnose vaak laat of helemaal niet gesteld. Een signalenkaart en nieuwe werkwijze bieden een oplossing.
Lees het interview met Marina Jonkers
Twitter Facebook LinkedIn
Meer projectresultaten
 Zorgteams in hun kracht: leren en verbeteren in de ouderenzorg 
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Ketenaanpak valpreventie: slim gebruikmaken van de gemeenschap'
Valpreventie wordt steeds belangrijker, mede omdat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. En het kan (duurdere) zorg voorkomen. Ergotherapeuten hebben daar een belangrijke rol in. Daarom vraagt Ergotherapie Nederland op Wereld Ergotherapie Dag 2023 (27 oktober) extra aandacht voor valpreventie.
Lees het interview met ergotherapeut Nilke Duinkerken
Twitter Facebook LinkedIn
Palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie
 
Naar schatting krijgen jaarlijks tussen de 14.000 en 17.000 mensen onder de 65 jaar de diagnose dementie. Over palliatieve zorg bij relatief jonge mensen met dementie is nog maar weinig bekend. Voor passend beleid is meer onderzoek nodig. Jasper Maters sloot zich daarom aan bij de Care4Youngdem-studie. 
Lees het interview met onderzoeker Jasper Maters
Twitter Facebook LinkedIn
Meer praktijkvoorbeelden
SPREAD+: nuttige interventies voor mensen met dementie
 Dementie en diversiteit: Pharos en ZonMw in gesprek
Nieuwe projecten 
Het voorspellen van ziekenhuissterfte bij oudere patiënten: een retrospectief cohortonderzoek
Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde
In dit project van 18 maanden wordt in huisartsendossiers gezocht naar risicofactoren voor ziekenhuissterfte bij ouderen. Een betere schatting van dit risico helpt de huisarts, patiënt en diens naasten bij het besluit de patiënt wel of niet naar het ziekenhuis te verwijzen.
Lees meer over dit project
Twitter Facebook LinkedIn
Dementieonderzoek: subsidies toegekend voor nieuwe, grensverleggende onderzoeken
Onderzoeksprogramma Dementie
5 dementieonderzoekers met creatieve en grensverleggende onderzoeksideeën ontvangen een persoonsgebonden subsidie. De onderzoeken dragen bij aan het voorkomen en behandelen van dementie en aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.
Lees meer over deze projecten
Twitter Facebook LinkedIn
Vooraankondiging nieuwe subsidieoproepen
3 subsidierondes voor Impact en Implementatie van dementieonderzoek
Onderzoeksprogramma Dementie
Deze subsidierondes zijn bedoeld om innovaties te stimuleren, onderzoek te faciliteren en resultaten van bestaande projecten verder te brengen. Ze worden opengesteld in najaar 2023 en begin van 2024.
Lees meer over deze subsidieoproep  ov
Twitter Facebook LinkedIn
Ronde 2: implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk
Passende Zorg
Als blijkt uit onderzoek dat een interventie kosteneffectief is, wil ZonMw graag dat deze resultaten hun weg vinden naar toepassing in de praktijk. ZonMw stelt daarom €3 miljoen beschikbaar voor subsidies voor de implementatie, verspreiding en/of doorgeleiding van kennis, behandelingen, interventies en zorginnovaties.
Lees meer over deze subsidieoproep  ov
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidie aanvragen
Kennisuitwisselingstraject gehonoreerde projecten burgerparticipatie
Deadline: 20 november 2023, 14:00 uur
Het doel van het kennisuitwisselingstraject is het ophalen en delen van kennis en handvatten voor het succesvol inzetten van burgerparticipatie. Organisaties met relevante expertise op gebied van actieonderzoek en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een subsidieaanvraag indienen.
Lees DE VOLLEDIGE subsidieoproep  ov
Deadline: 29 november 2023, 14:00 uur
Voorbereidingssubsidie voor regionale versterking eerstelijnszorg: 2e ronde
Deadline: 12 december 2023, 14:00 uur
Dementie hbo-fellowships 
Deadline: 4 december 2023, 14:00 uur
Leren transformeren van zorg naar gezondheid

Deadline: 12 december 2023, 14.00 uur
Beter Laten/Beter Doen: passende zorg in de verpleging en verzorging | overkoepelend project
Deadline: 12 december 2023, 14.00 uur
Beter Laten/Beter Doen: passende zorg in de verpleging en verzorging | implementatieprojecten
Deadline: 3 oktober 2024, 14.00 uur
Impact Explorer Dementie

Evenementen
Masterclass: Zingeving in het sociaal domein

14
NOV
 
15:00 - 17:00,
Online via Zoom
ZonMw bij SmartCare


23
NOV
 
09:00 - 17:00,
Achmea Congrescentrum Zeist
Kennisfestival Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis
24
NOV
 
10:00 - 16:00,
Het Huis Utrecht
Innovatiecafé regionale samenwerking regio west
30
nov
 
15:00 - 18:00, Tolhuistuin Amsterdam
De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg 2023
23&24
NOV
 
12:00 - 17:00,
Hof van Liere, Antwerpen, België
Masterclass: Aandacht geven aan zingeving in je werk: hoe doe je dat?
28
NOV
 
19:00 - 21:00,
Online via Zoom
Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen
11
apr '24
 
09:00 - 17:30,
1931Congrescentrum, 's-Hertogenbosch
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube