Lees meer over onderzoek naar de hospicezorg | column van hospicemanager | impact corona op palliatieve zorg
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
In deze nieuwsbrief aandacht voor hospicezorg en palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening Lees online
  |  Afmelden
ZonMw
 
Nieuwsbrief 38 | maart 2022 | Hospicezorg
 
Zonder samenwerking geen zorg op maat
Column door hospicemanager Angelique de Wit
Angelique de Wit schrijft over wat ze belangrijk vindt in de hospicezorg. 'Een multidisciplinair team dat complementair is aan elkaar, is van belang om te komen tot een zo waardig en rustig mogelijke manier van sterven.'
LEes haar column
Twitter LinkedIn
Subsidieoproep Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg
Deadline: 10 mei 2022, 14.00 uur
Wilt u bijdragen aan het doorontwikkelen van proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg om daarmee de kwaliteit te verbeteren? Vraag dan samen met diverse organisaties subsidie aan!
Vraag subsidie aan
Twitter LinkedIn
Nieuws in het kort
2 Palliantieprojecten winnen Jaarprijs Palliatieve Zorg 2022
SIRE-campagne maakt de dood bespreekbaar
ZonMw-subsidiebepalingen wijzigen per 1 april 2022
Factsheet over impact coronapandemie op palliatieve zorg
Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals
Hoe zorg je dat nieuwe kennis in de praktijk wordt gebruikt? Interview met onze implementatiespecialist en programmacommissielid Verpleging en Verzorging
Projectresultaten
Onderzoek naar hospicezorg met gidspanels
Interview met projectleider Denise Seelen en 3 gidspanelleden
In de HOPEVOL-studie naar de hospicezorg in Nederland, werkten onderzoekers samen met gidspanels. Hierin gaven patiënten, naasten, zorgverleners en beleidsmakers constant feedback. Welke adviezen gaven zij, en wat betekende dit voor het onderzoek?
Lees het interview
Twitter LinkedIn
   
Palliatieve zorg bij een ernstige psychiatrische aandoening
Interview met onderzoeker Berno van Meijel en verpleegkundig GGZ-specialiste Karin den Boer 
Hoe verleen je proactieve zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, die vroegtijdig overlijden door een lichamelijke ziekte? Een nieuwe toolkit en training helpt hulpverleners in de GGZ bij het leveren van goede palliatieve zorg.
Lees het interview
Twitter LinkedIn
   
Kijk het webinar 'Palliatieve zorg bij COPD: hoe doe je dat?' van december 2021 terug
Of kijk het webinar 'In gesprek over leven met ernstige COPD' van januari 2022 terug
Resultaten programma Palliantie
Een overzicht van alle resultaten uit het programma Palliantie is te vinden op onze resultatenpagina. Zoals tools, handreikingen, e-learnings en meer.
Bekijk onze resultatenpagina
Nieuws
Hulpmiddelen palliatieve zorg nu op 1 plek beschikbaar
Op zoek naar handvatten voor het verlenen van goede palliatieve zorg? In het nieuwe hulpmiddelenoverzicht op Palliaweb zijn alle hulpmiddelen die de afgelopen tijd zijn ontwikkeld, op 1 plek te vinden. 
Maak gebruik van het hulpmiddelenoverzicht
Twitter LinkedIn
Praktijkvoorbeelden & achtergrond
Internationale geschiedenis van de hospicezorg
Canon Palliatieve Zorg
Jeanne Garnier richtte L’Association des Dames du Calvaire op en startte in 1843 het 1e hospice in Lyon, specifiek gericht op ongeneeslijk zieken. Daarna volgden hospices in onder meer Parijs en Londen.
Lees meer over internationale geschiedenis
Nederlandse geschiedenis van de hospicezorg
Canon Palliatieve Zorg
De eerste voortekenen van de Nederlandse hospicebeweging zijn terug te vinden in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw. Enkele pioniers hadden kennisgemaakt met hospices in Groot-Brittannië. 
Lees meer over de Nederlandse geschiedenis
Andere projecten over hospicezorg
Oog voor naasten en nabestaanden: ON2-methodiek toepassen in 4 hospices in Zuid-Holland Noord
Oog voor naasten en nabestaanden: ON2-methodiek toepassen in 1 hospice in de Haaglanden
Oog voor naasten in coronatijden: brochure over aandacht hebben voor naasten in coronatijd, voor zorgverleners in hospices
In gesprek met de burger: informatieavonden over het levenseinde organiseren samen met 4 hospices in de regio Noordwest-Veluwe
In gesprek met de burger: informatieavonden over het levenseinde organiseren samen met 1 hospice binnen de regio Amsterdam
In gesprek met de burger: informatieavonden over het levenseinde organiseren met 1 hospice in de regio Amstelland en Meerlanden
Ondersteuning bij morele dilemma's en belasting: toepassen van CURA-methodiek bij zorgverleners in hospice Nijkerk
Evenementen
Symposium Samenwerking maakt sterker! Next step in kinderpalliatieve zorg
21
April
 
09.00 - 17.00
AFAS Theater, Leusden
Maruzza International Congress on Paediatric Palliative Care
25/28
mei
 
09.00 - 17.00 Rome
Netwerkbijeenkomst Verpleging en verzorging
16
Juni
 
12.30 - 17.00
Utrecht
Nursing Jaarcongres Palliatieve Zorg
13
sep
 
08.30 - 16.30
ReeHorst, Ede
Congres Zorg voor de palliatieve patiënt
23
Sep
 
09.15 - 16.30
ReeHorst, Ede
Public Health Palliative Care International Conference
20/23
sep
 
09.00 - 17.00
Brugge
European Nursing Congress
4/7
Okt
 
8.30 - 20.00
online
Subsidie
Deadline: 26 april 2022, 14.00 uur
Kenniswerkplaats- Zorg voor zingeving (op uitnodiging)
Deadline: 10 mei 2022, 14.00 uur
Proactieve zorgplanning in de kinderpalliatieve zorg
Deadline: 10 mei 2022, 14.00 uur
Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Contact
ZonMw
070 349 53 94
palliatievezorg@zonmw.nl
www.zonmw.nl/palliatievezorg
   
Nieuwsbrieven van samenwerkingspartners:
PZNL
Agora
   
Wat vindt u van deze nieuwsbrief?
Positief   Negatief
ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw
Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag
070 349 51 11
Aanmelden
Gegevens wijzigen
Afmelden
Volg ons:
Linkedin   Twitter   Facebook   Youtube