Nieuwsflits
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
maart 2023 | bekijk online
 

Midden IN Delfland is een lerend en levend innovatienetwerk waarin boeren, burgers en experts uit Midden-Delfland en omliggende (stedelijke) gebieden samenwerken aan een betekenisvolle toekomst voor het gebied. In de MIND-Nieuwsflits delen we de laatste ontwikkelingen uit het netwerk.

In deze editie:

  • Uitreiking kringloopcertificaten
  • Aan de slag met de kringloopwijzer
  • Duurzame energie op boerenerven
  • Workshops diergezondheid en levensduur
  • Onderweg naar een gebiedsplan voor Midden-Delfland
  • Jong agrarisch ondernemen in Midden-Delfland
 
 

Uitreiking kringloopcertificaten

Ook dit jaar hebben de kringloopboeren van Midden-Delfland weer beter gescoord op de kengetallen eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, ammoniakuitstoot, fosfaatbodemoverschot, blijvend grasland, broeikasgasuitstoot en natuur & landschap. Voor de kringloopboeren zijn de individueel behaalde scores elk jaar weer spannend. Op donderdagavond 13 april ontvangen ze tijdens een feestelijke bijeenkomst hun kringloopcertificaat over het seizoen 2022.

Meer weten over het kringloopcertificaat?

 
 

Aan de slag met de kringloopwijzer

In zes groepsbijeenkomsten bespreken de kringloopboeren momenteel de resultaten van het seizoen 2022-2023. Hoe is de voederwinning geweest? Wat was de bemesting? Hoe hebben de koeien geproduceerd? De inzichten en adviezen uit deze bijeenkomsten gebruiken de kringloopboeren om hun duurzame bedrijfsvoering verder te verbeteren.

    LEES MEER    
 
 

Duurzame energie op boerenerven

Het opwekken en vermarkten van duurzame energie uit natuurlijke hulpbronnen als wind en zon sluit naadloos aan op de uitgangspunten van kringlooplandbouw. Eén van de manieren voor boeren om hiermee aan de slag te gaan, is het opzetten van een lokale energiemarktplaats via een energiecoöperatie. Vergelijkbaar met de korte ketens van lokale streekproducten, leveren agrarische bedrijven daarbij rechtstreeks zelf opgewekte energie aan elkaar of bijvoorbeeld aan de zakelijke markt in de stedelijke omgeving.

Hoe krijg je dit van de grond? 
Het projectteam Duurzaam Boer Blijven organiseerde eind februari een bijeenkomst voor agrarische ondernemers over de werking van de energiemarktplaats en de mogelijkheden van een lokale energiegemeenschap (zonder tussenkomst van de traditionele energiebedrijven). Hoe mooi zou het zijn wanneer we ook op het gebied van energieopwekking lokaal onze krachten kunnen bundelen!

Ziet u kansen? Stuur ons een berichtje.

 
 

Leren over diergezondheid en levensduur

Praktisch in de stal aan de slag met de toekomst van het boerenbedrijf. Dat is de insteek van twee workshops, verzorgd door dierenarts Pauline Athmer van adviesbureau Boerenverstand, op 27 maart en 11 april. De eerste workshop staat het thema jongveeopfok i.r.t. diergezondheid centraal en in de tweede workshop ligt de focus op de relatie tussen kringlooplandbouw, het voeren van minder eiwit en de diergezondheid bij melkkoeien.

    MEER WETEN?   
 
 

Gebiedsplan voor Midden-Delfland

Alle provincies moeten in juli een Programma Landelijk Gebied indienen. Binnen Zuid-Holland heet dit het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Eén van de aandachtspunten is het toekomstbestendig maken van de veenweidegebieden in Zuid-Holland. Iets dat ook speelt in Midden-Delfland. 

Als Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland leveren we input voor het programma op de volgende thema’s: Toekomstperspectief voor de Landbouw, Stikstof, Natuur, Water en Klimaat. Doordat onze melkveehouders al zo lang bezig zijn met het programma Duurzaam Boer Blijven, zijn we als gebied al goed op weg. Uiteraard bekijken we ook waar optimalisatiekansen liggen en wat er nodig is om hiermee aan de slag te gaan.

    LEES MEER    
 
 

Jong agrarisch ondernemen in Midden-Delfland

Begin maart kwam een groepje jongeren bijeen in brouwerij tHuis om na te denken over het thema agrarisch ondernemerschap. De samenstelling was heel divers. Van loonwerker tot zzp’er in de loonwerktak, van melkveehouder in een familiebedrijf tot zij-instromer en van adviseur in de agrarische sector tot werknemer in de veevoedersector. Op interactieve wijze ondersteunde Geert Sol van SPOAR de jongeren in het denkproces over de toekomst: waar sta je, waar wil je heen en wat heb je daarvoor nodig?

Samen doordenken?
Werk jij binnen een agrarisch bedrijf en heb je ideeën voor de toekomst van het bedrijf? Wil je een verandering doorvoeren (op korte termijn of in de toekomst), maar heb je nog geen idee waar te starten? Of heb je een andere vraag met betrekking tot agrarisch ondernemen? Stuur een mailtje naar info@middenindelfland.net.

Meer weten over het jonge boeren netwerk?

    LEES MEER    
 
 
www.middenindelfland.net
privacy   contact  afmelden