Over de ontwikkelingen in Zaandam Centrum Oost
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Onderwerp:  Voortgang vernieuwing Peperstraat Lees online
MAAK.Centrum Oost
Ontwikkelingen in Zaandam Centrum Oost
25 maart 2024

Omgevingsvergunning Oostkade 5-13 verleend

Op Oostkade 5-13, aan de oostkant van de Wilhelminasluis, staan een aantal oude, lage paviljoens. De gebouwtjes kampen al jaren met leegstand en verloedering. De gemeente en de eigenaar van de paviljoens willen deze situatie verbeteren. De eigenaar heeft hiervoor  een plan ingediend en een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft de vergunning verleend. Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen tot en met 28 maart 2024 bezwaar maken.


 
 
 
Proefsleuven Peperstraat
Om een goed plan voor de herinrichting van de Peperstraat te maken, moeten we weten waar kabels en leidingen liggen. De gegevens die we hebben zijn niet compleet.

Daarom worden op de belangrijkste plekken 24 proefsleuven gegraven. Zo weten we precies welke soort kabels en leidingen op welke plek liggen. Firma Van der Veekens voert de werkzaamheden vanaf 25 maart 2024 uit. Dat duurt 5 weken.

De firma heeft tijdelijk een keet en een container in de straat en informeert direct omwonenden per brief.
 
 
Ter inzage periode Bestemmingsplan Peperstraat afgerond
Het ontwerp-Bestemmingsplan voor de hele Peperstraat lag samen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van fase 1 van de Peperstraat vanaf eind december tot begin februari ter inzage. De officiële ter inzage periode is nu afgerond. Er zijn ongeveer 20 zienswijzen bij de gemeente ingediend. Het projectteam werkt nu aan de Nota van Beantwoording.
De documenten vindt u via de webpagina over de herontwikkeling van de Peperstraat.

 
 
Vervangen kade Burcht en Prins Hendrikkade in voorbereiding
De kade langs de Voorzaan - ter hoogte van de Burcht en de Prins Hendrikkade - is verzwakt en is aan vervanging toe. De bestaande kade is een betonnen vloer op betonnen palen. Onder de vloer stroomt het water van de Voorzaan. Het vocht heeft de onderkant van de betonconstructie aangetast en verzwakt. De parkeerplaatsen zijn daarom al eerder verplaatst.
 
We maken een nieuwe constructie
Het plan is om de huidige constructie te vervangen. Er komt een watertrap vanaf de Burcht naar het water. Op dit moment werken we de plannen verder uit. We verwachten in 2025 aan het werk te kunnen gaan. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.
 
 
Spreekuur gemeentelijk projectteam: elke woensdag
Elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur is er spreekuur van het projectteam Peperstraat. Locatie: bewonerspunt op Peperstraat 83, Zaandam. U kunt zonder afspraak langskomen als u vragen heeft over de herontwikkeling van de Peperstraat of over het plan voor de Oostkade 5-13.

Ook kunt u uw vragen sturen naar maakcentrumoost@zaanstad.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van het projectteam.
 
 
Cruiseschepen aan de Prins Hendrikkade & de Burcht
Vorig jaar kregen we meldingen over overlast van cruiseschepen die aan de Prins Hendrikkade en de Burcht lagen. Het ging vooral om schijnwerpers en generatoren die geluidshinder en lichthinder gaven. Er zijn bewonersmiddagen geweest en Zaanstad heeft gebruiksregels vastgesteld. De belangrijkste regels om overlast te voorkomen zijn dat de cruiseschepen niet meer ’s nachts mogen aankomen of vertrekken. Ook komt er meer toezicht op het gebruik van walstroom. Een ‘cruisecaptain’ zal geregeld de schepen bezoeken en toezicht houden op de regels.

Nautische voorzieningen krijgen nieuwe plek
Als we de kade van de Prins Hendrikkade en de Burcht gaan renoveren, dan verlengen we ook we aanlegsteiger. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik. We onderzoeken of we de nautische voorzieningen ondergronds kunnen brengen. Óf dat we ze kunnen verplaatsen naar een locatie waar de scheepvaart beter gefaciliteerd kan worden, zonder overlast voor omwonenden. De bestaande walstroomkasten worden uitgebreid, zodat schepen altijd kunnen aansluiten.
Zaanstad